HEMATOLOJİ ATLASI
MAST HÜCRESİ
MAST HÜCRESİ
Kemik iliğinde eritrositer seri hücrelerinin artışı, ortada sitoplâzması koyu granüllerle kaplanmış mast hücresi ve geç normoblastların çekirdeklerinde lobulasyon görülmektedir. Geç normoblastların çekirdeklerinde lobulasyon; megaloblastik anemiler, konjenital diseritropoietik anemiler, miyelodisplastik sendromlarda, ilaçlara bağlı ve akut lösemilerde görülmektedir. Mast hücresi mast hücre hastalıkları dışında, ilginç olarak aplastik anemi gibi kemik iliği yetmezliği hastalıklarında, özellikle yağlı iliklerde artmaktadır.
MAST HÜCRESİ
Kemik iliğinde ortada sitoplâzması siyah granüllerle kaplı mast hücresi, lenfositler, plazma hücresi ve normoblastlar görülmektedir. Mast hücreleri kemik iliğinde sitoplâzmayı örten siyah granülleri ile kolaylıkla tanınırlar. En sık bazofil ile karışır. Bazofilde siyah iri granüller tüm hücreyi örterken, mast hücresinde granüller daha sık ve sadece sitoplâzmayı örterler.