HEMATOLOJİ ATLASI
MAVİ HİSTİYOSİT
MAVİ HİSTİYOSİT
Kemik iliğinde mavi sitoplâzmalı histiyositler görülmektedir.