HEMATOLOJİ ATLASI
ERİTROFAGOSİTOZ
ERİTROFAGOSİTOZ
Periton sıvısında erirofagsitoz ve basiller görülmektedir.